Skip to Main Content

AUBG Faculty Bibliography: Levchev, Vladimir

Vladimir Levchev

Associate Professor (LAT)

  Levchev, Vladimir

  MB 239

  +359 73 888 426

  vlevchev@aubg.edu

  57202947175

   DCM-4687-2022

Bibliography

Books

Левчев, Л., Левчев. В., & Левчев, Б. (2024). In Р. Чанев (Ed.), Рецитал край каменната маса: Триптих. 7 лъча.

Левчев, В. (2022). Смъртта и бог: Откровения. 7 лъча.

Владимирова, Б., & Левчев, В. (2022). Животът - спомен за сън: Литературна анкета с Владимир Левчев. Издателски център „Боян Пенев“– Институт за литература при БАН.

Левчев, В. (2022). Масонството във Великобритания и САЩ: Исторически документи и митове. Enthusiast.

Левчев, В. (2020). Писмо в небето [In Bulgarian] [Letter in the sky]. ИК Жанет 45.

Левчев, В. (2020). Поезия и музика: Четири квартетана Томас Стърнс Елиът [In Bulgarian] [Poetry and music: “Four quartets” by T. S. Eliot]. Университетско издателство Св. Климент Охридски“.

Левчев, В. (2018). Марс. Издателство за поезия Да.

Левчев, В. (2017). Крали Марко: Балканскиот принц. Восток.

Левчев, В. (2017). Краят на една епоха или мутренската култура и залезът на Запада: Есета. Ерго.   

Levchev, V. (2017). Любов на площада. Жанет 45.

Левчев, В. (2016). Льубов на плоштадот. ПНВ публикациии.

Levchev, V. (2016). Amore in Piazza. Terra d’uliva edizioni.

Levchev, V. (2015). Точно време: Стихотворения [In Bulgarian] [Exact time: Poems]. Ergo. 

Levchev, V. (2014). Сънувани разкази. Жанет 45.

Levchev, V. (2014). Любов на площада. Скалино.

Levchev, V. (2013). София: сънища и спомени [In Bulgarian] [Sofia: Dreams and memories]. Университетско издателство “Свети Климент Охридски”. 

Левчев, В. (2012). Човекът и сянката: [Роман]. Сиела.

Levchev, V. (2011). Черна книга на застрашените видове: Стихотворения [In Bulgarian] [Black book of the endangered species] (1st ed.). Жанет 45.

Levchev, V. (2011). Масонството: Mитове и факти [In Bulgarian]. Ентусиаст. 

Levchev, V. (2011). The Refugee [Poems]. Gival Press. 

Levchev, V. (2010). Бхакти [Poems]. Ilinda.

Левчев, В. (2008). 2084-та. Жанет 45.

Levchev, V. (2009). Любов и смърт [In Bulgarian] [Love and death]. Ciela.

Levchev, V. (2007). Кой сънува моя живот: 1977-2007 [In Bulgarian] [Who is dreaming my life: 1977-2007]. Жанет 45.

Levchev, V. (2006). Крали Марко: Балканският принц  [In Bulgarian] [Krali Marko: The Balkan prince: a novel] (2nd ed.). Zhanet-45.

Levchev, V. (2005). The Rainbow mason: Poems. Cornerstone Press.

Levchev, V. (2005). Събрани сънища [In Bulgarian] [Collected dreams]. Университетско издателство “Свети Климент Охридски”.

Levchev, V. (2003). Архитектура на промените: Формални стихове [In Bulgarian]. Издателство "Захари Стоянов”.

Levchev, V. (2002). Heavenly Balkans: Poems. Argon House Press.

Levchev, V. (2001). Крали Марко: Балканският принц [In Bulgarian] [Krali Marko: The Balkan prince: A novel]. Университетско издателство “Свети Климент Охридски”.

Levchev, V. (2000). Небесни Балкани [In Bulgarian] [Heavenly Balkans]. Orpheus.

Levchev, V., & Taylor, H. (Trans). (1999). Black book of the endangered species: Poems. Word Works. 

Levchev, V. (1998). Любовни писма до свободата: Роман [In Bulgarian]. Университетско издателство “Свети Климент Охридски”.

Levchev, V., & Taylor, H. (Trans.). (1996). Leaves from the dry tree: Poems. Cross-cultural communications.

Levchev, V. (1996). Черна книга [In Bulgarian] [Black Book]. Free Poetry Society.

Levchev, V. (1994). Край [In Bulgarian] [The End]. Hermes.

Levchev, V. (1994). Литература и морал [In Bulgarian] [Literature and morality]. Anubis.

Levchev, V. (1993). Раззеленяване на сухото дьрво [In Bulgarian] [Making the dry tree flourish]. University Press.

Levchev, V. (1991). София под луната [In Bulgarian] [Sofia under the moon]. Alexander Panov.

Levchev, V. (1987). Пейзажи на неизвестен майстор [In Bulgarian] [Landscapes by an unknown master]. C.G.Danov.

Levchev, V. (1986). Цветя, градове и морета [In Bulgarian] [Flowers, cities, and seas]. Georgi Bakalov.

Levchev, V. (1984). Кой сьнува моя живот [In Bulgarian] [Who is dreaming my life]. Narodna Mladezh.

Levchev, V. (1983). Някой ден [In Bulgarian] [Some day]. Bulgarski Pisatel.

Levchev, V. (1981). 16 стихотворения [In Bulgarian] [16 Poems]. Narodna Mladezh.

Levchev, V. (1977). Аритмии [In Bulgarian] [Arrhythmia]. Narodna Mladezh.

Book Chapter

Левчев, В. (2021). За съпротивата на поетите срещу комунистическия режим. In М. Младенова & А. Касабова (Eds.), Гласът на премълчаваните:Изследвания в чест на доц. д-р Анастасия Пашова. Издателство „Бон“.

Levchev, V. (2011). Hen and Egg. In M. Elizabeth (Ed.), Painless poetry: Poetry textbook (pp. 148-149). Barron’s Educational Series.  

Levchev, V. (2001). Hen and Egg. In M. Elizabeth (Ed.), Painless poetry: Poetry textbook (pp.148-149). Barron’s Educational Series

Levchev, V. (1998). The new Bulgarian literature: De-constructing the pyramid. In J. D. Bell (Ed.), Bulgaria in transition: Politics, economics, society, and culture after communism (pp. 235-250). Westview Press.

Anthologies

Levchev, V. (2017). Богоjавление [Poem]. In 16 Бугарски поети – избор од современата бугарска поезија. ПНВ Публикации.

Levchev, V. (2017). De profundis [Poem]. In 16 Бугарски поети – избор од современата бугарска поезија. ПНВ Публикации.

Levchev, V. (2017). Отаде адамовото jаболко [Poem]. In 16 Бугарски поети – избор од современата бугарска поезија. ПНВ Публикации.

Levchev, V. (2017). Sидот [Poem]. In 16 Бугарски поети – избор од современата бугарска поезија. ПНВ Публикации.

Levchev, V. (2017). Црвениот идол [Poem]. In 16 Бугарски поети – избор од современата бугарска поезија. ПНВ Публикации.

Levchev, V. (2017). The Balkan bridge [Poem]. In Tom Phillips (Ed.), Balkan poetry today 2017 (pp. 24). Red Hand Books. 

Levchev, V. (2017). The Balkan dance [Poem]. In Tom Phillips (Ed.), Balkan poetry today 2017 (pp. 25). Red Hand Books. 

Levchev, V. (2017). Five years after 9/11 [Poem]. In Tom Phillips (Ed.), Balkan poetry today 2017 (pp. 26). Red Hand Books. 

Levchev, V. (2014). Belemir [Poem]. In Ahmet Emin Atasoy, Bulgar siiri antolojisi 1860' lardan gunumuze. УИ "Св. Климент Охридски".

Levchev, V. (2014). Maymun [Poem]. In Ahmet Emin Atasoy, Bulgar siiri antolojisi 1860' lardan gunumuze.  УИ "Св. Климент Охридски".

Levchev, V. (2014). Stalin [Poem]. In Ahmet Emin Atasoy, Bulgar siiri antolojisi 1860' lardan gunumuze. УИ "Св. Климент Охридски".

Levchev, V. (2014). Sofia'da sahipsiz bir köpek [Poem]. In Ahmet Emin Atasoy, Bulgar siiri antolojisi 1860' lardan gunumuze. УИ "Св. Климент Охридски".

Levchev, V. (2014). Umutsuzluğun teologisi [Poem]. In Ahmet Emin Atasoy, Bulgar siiri antolojisi 1860' lardan gunumuze. УИ "Св. Климент Охридски".

Levchev, V. (2014). Unutulur şeydir yaşam [Poem]. In Ahmet Emin Atasoy, Bulgar siiri antolojisi 1860' lardan gunumuze. УИ "Св. Климент Охридски".

Levchev, V. (2017). Two poems by Vladimir Levchev. In Y.-H. Cho & S. H. Barkan (Eds.), Bridging the waters II: An international bilingual poetry anthology. Cross-Cultural Communications.

Levchev, V. (2014). [Seven poems]. In K. Stoykova-Klemer (Ed.), The season of delicate hunger: Anthology of contemporary Bulgarian poetry. Accents Publ.

Levchev, V. (1997). [One poem]. In The Anthology of magazine Verse and Yearbook of America poetry (1995-1996). Monitor Book Company Publisher.

Levchev, V. (1997). [Poems]. In Word wrights..

Levchev, V. (1996). [Poem]. In Poetry

Levchev, V. (1996). [Poems]. In  Poet lore. The Writer's Center.

Levchev, V. (1996). [Poem]. In Yearbook of American poetry 1995-1996. Book Company Publ.

Levchev, V. (1992). The flower I wish to grow: Poem. In Window on the Black Sea: Bulgarian poetry in translation. Carnegie Mellon Press.

Levchev, V. (1992). [Poems]. In Clay and star: Contemporary Bulgarian poetry. Milkweed Press.

Levchev, V. (1990). [Five poems]. In M. March (Ed.), Child of Europe: New anthology of East  European poetry. Penguin Books.

Levchev, V. (1990). [Seven poems]. In B. Tonchev, & P. Petsin, Young poets of a new Bulgaria. Forest Books.

Poems in Magazines

Левчев, В. (2014). Марко от Прилеп. Театър, (1-3), 2-23.

Levchev, V. (1997). [Poems]. Word Wrights, Spring, n. p.

Levchev, V. (1996). The refugee. Poetry, 4, 32. https://www.poetryfoundation.org/poetrymagazine/browse?contentId=39556

Levchev, V. (1995). [Poems]. In Folio, 1. American University.

Levchev, V. (1994). Four seekers of the great metaphor. Partisan Review, (61)2, 191-195.

Levchev, V. (1994). [Poems]. In Partisan Review, 61(2). Boston University Press.

Levchev, V. (1992). [Poems]. In Paintbrush. Northeast Missouri State University.

Levchev, V. (1991). [Poem]. In Black Warrior Review, Fall-winter.

Journal Articles

Levchev, V. (2023). The Four Musical Instruments in T.S. Eliot’s Four Quartets. The Journal of T. S. Eliot Society, 2023, 53-95. http://s699163057.websitehome.co.uk/the-journal-of-the-ts-eliot-society-uk

Левчев, В. (2020). Що е поезия?. LiterNet, 5(246). https://liternet.bg/publish11/v_levchev/poetry.htm

Левчев, В. (2018). Масонството - взаимовръзка между знание и власт. Балканистичен форум, 18(2), 182–190.

Levchev, V. (1997). [Poems]. Word Wrights.

Levchev, V. (1996). [Poems]. Poet Lore, 91.

Levchev, V. (1995). [Poems]. Folio, 1.

Levchev, V. (1994). Four seekers of the great metaphor. Partisan Review, 61(2), 319–320.

Levchev, V. (1992). [Poems]. Paintbrush: A Journal of Poetry, Translations, and Letters.

Levchev, V. (1991). Athens. Black Warrior Review, 18(1).

Translations

Bhagavad Gita (2019). Бхагавадгита. Поема [In Bulgarian] (V Levchev, Trans.). Zachary Stoyanov.

Eliot, Thomas Stearns, 1888-1965. (2016). Избрани стихотворения [In Bulgarian] [The selected poems (1909-1962)]. (V. Levchev, Trans.). Жанет 45.

Kane, Sarah, 1971-1999. (2012). Събрани пиеси [In Bulgarian] [Blasted; Cleansed; Crave; Phaedra’s love; 4, 48 Psychosis; Skin]. (V. Levchev, Trans.). Altera.

Dalchev, A. (2011). Mirror. In M. Elizabeth (Ed.), Painless poetry: Poetry textbook. (V. Levchev, Trans.). Barron’s Educational Series. 

Ginsberg, A. (2009). Howl. (V. Levchev, Trans.). Colibri. 

Barkan, Stanley H., 1936-. (2002). Назоваване на птиците [In Bulgarian] [Naming the birds]. (V. Levchev, Trans., Stoyan Tchoukanov, ill.). Издателство АБ.

Kunitz, S. (2002). Passing through. (V. Levchev, Trans.). Cross-Cultural Communications.

Kunitz, S. (2002). Touch me [In Bulgarian] [Докосни ме]. (V. Levchev, Trans.). Cross-Cultural Communications.

Dalchev, A. (2001). Mirror. In M. Elizabeth (Ed.), Painless poetry: Poetry textbook. (V. Levchev, Trans.). Barron’s Educational Series. 

Eliot, T. S. (1994). Selected poems. (V. Levchev, Trans.). Narodna Kultura.

Meredith, William, 1919-2007, Filipov, V. (Trans.), & Levchev, V. (Trans.). (1994). Опит за разговор [In Bulgarian] [Effort at speech]. Orfei Publishing House.

Levchev, V. (Ed.). (1990). The Supper after the last: An anthology of contemporary American poetry. (V. Levchev, Trans.). Narodna Kultura.

Levchev, V. (Ed.). (1988). The Bhagavadgita. (V. Levchev & Y. Peychinova, Trans.). Narodna Kultura.

Elytis, O. (1987). To Axion esti. (V. Levchev & T. Panitsidou, Trans.). Narodna Kultura.

Ginsberg, A. (1983). Wings lifted over the black pit. (V. Levchev, Trans.). Narodna Kultura.

Newspaper Article

Levchev,V. (2016, October 21). Защо Дилън? Kultura, pp. 5. http://www.kultura.bg/bg/article/view/25241