Skip to Main Content

AUBG Faculty Bibliography: Krotev, Hristo

Hristo Krotev

Adjunct Professor (MLA)

  Krotev, Hristo

 MB 210

 +359 73 888 423

  hristo@aubg.edu

Bibliography

Books

Krotev, H. (2015). Bulgarian folk music for foreigners, 2nd rev.ed. Bolid Ins. 

Krotev, H. (2011). Bulgarian folk music for foreigners. Bolid Ins.

Book Chapter

Marinov, P., & Krotev, H. (1988). Носталгия [Hотирана музика за акордеон]. In Пиеси за акордеон от български композитори [Нотирана музика] (p. 76). Muzika.

Journal Articles

Krotev, H. (2019). Рецензия на книгу: А. С. Клюев. Сумма музыки. - СПб.: Алетейя, 2017. Russian Journal of Philosophical Sciences, 62(11), 154-159.

Кротев, Х. (2019). Новата книга на Александър Клюев. Musical Horizons, 3.

Krotev, H. (2006). Педагогът проф. Георги Робев [през погледа на един негов студент]. Годишник на Катедра Музика, A24486(3), 103–106.

Krotev, H. (2005). Отражение на фактора пространство в музиката върху диригентския жест според системата за дирижиране на Херман Дехант. Годишник на Педагогически Колеж „Св.Иван Рилски“, Дупница, 3, 250–254.

Krotev, H. (2003). Факторът пространство в музиката: Обща постановка на проблема. Гдишник на Педагогически Колеж Св.Иван Рилски Дупница, 2, 176–180.

Krotev, H. (2002). Класическата музика и “музиката на бъдещето.” Годишник на Катедра Музика, 1, 287–290.

Krotev, H. (2001). 50 years of work in the field of choral art: Prof. Kiril Stefanov and Prof. Hristo Arishtirov. Musica Viva.

Krotev, H. (2000). Знакомьiй и неьзнакомьiй преп. Иоанн Кукузель. Christianity and Culture.

Krotev, H. (2000). Първа среща на студентските хорове. Musica Viva.

Krotev, H. (1999). Някои историко-педагогически аспекти на диригентското изкуствo. Педагогика [Pedagogy], 4, 56-62.

Krotev, H. (1999). Учителят по музика като диригент или още за изкуството на дирижирането. Педагогика [Pedagogy], 1, 44-49.

Krotev, H. (1997). Асамблеята в Самара. Musica Viva, 6.

Conference Proceedings

Krotev, H. (2017). Влияние личности на коллектив в хоре. In Вторая Международная Методическая Хоровая Ассамблея ХОРЭКСПО 2017“, Москва, 13-17 сентября, 2017. Россия.

Krotev, H. (2017). Психологическое влияние коллектива на личность в хоре. In 10-я Международная Научно-практическая Конференция, Российский Государственный Педагогический Университет им. А. И. Герцена, Санкт-Петербург, 22-23 май, 2017. Россия.

Krotev, H. (2015). Таблица на метрумите в музиката. In Международна Научна Конференция “Изкуство и Образование - Традиции и Съвременност”, Пловдив, 23-24 октомври, 2014 (pp. 130–135). Пловдив: България.

Krotev, H. (2014). Психологически аспекти на взаимоотношенията личност-колектив в хоровия състав. In Национална Научно-Практическа Конференция по Психология - Теория и Практика: Сборник доклади (pp. 31–40).

Krotev, H. (2013). Classical choir and “Choir of the future.” In 8th Scientific Conference “Contemporary Student and Youth Choral Art – Challenges, Achievements and Trends”. American University in Bulgaria, Blagoevgrad, Bulgaria.

Krotev H. (2011). The role of social factor for development of choral art. In The 7th Scientific Conference “Choral Аrt: Problems, Achievements, Tendencies”. American University in Bulgaria, Blagoevgrad, Bulgaria.

Krotev, H. (2009). Classical Bulgarian children choir in contemporary conditions. In Proceedings of the 6th Scientific Conference Choral Art into Context of European and World Culture. Blagoevgrad, Bulgaria.

Krotev, H. (2008). Prof. Vassil Arnaudov and time in which he lived and worked. In Proceedings of the National Conference Prof. Vassil Arnaudov and Modern Tendencies in Development of Bulgarian Choral Art. Sofia, Bulgaria.

Krotev, H. (2007). The newest history of Bulgarian choral art: Conclusions and perspectives. In Proceedings of the 5th International Conference Importance of Bulgarian Composers and Bulgarian Choirs to Development of Choral Art in Europe (pp. 39). Blagoevgrad, Bulgaria.

Krotev, H. (2005). Емануил Манолов: Основоположник на българската хорово-композиторска школа. In Proceedings of the ConferenceЗначение на „първото поколение” български композитори за развитието на хоровото дело у нас и по света”. Blagoevgrad, Bulgaria.

Krotev, H. (2005). Някои проблеми на интерпретацията при практическото реализиране на хоровата китка на Добри Христов „Пусти моми жеравненки”. In Proceedings of the ConferenceВлияние на музикалния фолклор върху за развитието на хоровото изкуство”. Blagoevgrad, Bulgaria.

Krotev, H. (2003). To the problem of standardization of music theory in Europe. In Proceedings of the 7th Congress “European culture”. Pamplona, Spain.

Кожухаров, И., Мюе, Х., Давидов, Н., Хлебаров, И. А., Милер, Х., Ангелов, А. Г., & Кротев, Х. (2001). 250-годишнината от смъртта на Йохан Себастиан Бах. In Доклади от Теоретична конференция посветена на 250 годишнината от смъртта на Йохан Себастиан Бах, Академия за музикално и танцово изкуство, Пловдив, октомври 2000 (pp. 96). Пловдив: Академия за музикално и танцово изкуство.

Krotev, H. (2000). Някои особености на хоровия звук при Баховите хорали. In Доклади от Теоретична конференция посветена на 250 годишнината от рождението на Й. С. Бах. Plovdiv, Bulgaria.

Krotev, H. (2000). Основни проблеми при работата със съвременния студентски хор. In Proceedings of the Science Conference Problems in the Work with the Contemporary Student Choir. Blagoevgrad, Bulgaria.

Krotev, H. (1997). Ритъмът в теоретичните концепции на съвременното западно музикознание. In Proceedings of the National Theoretic and Practice Conference. Plovdiv, Bulgaria.

Dissertation

Krotev, H. (1999). Отражение на фактора време в музиката върху диригентската схема и жест. Национална музикална академия.