Skip to Main Content

AUBG Faculty Bibliography: Nikolova, Olga

Olga Nikolova

Assistant Professor (LAT)

  Nikolova, Olga

  MB 206

  +359 73 888

  onikolova@aubg.edu

Bibliography

Book

Николова, О. (2019). Опорна точка. Факел.

Николова, О. (2023). Видимо и невидимо. В К. Храбър, О. Николова, Ю. Узунова (прев.), Пеат некогаш: Райската градина и други работилници (специално издание, стр. 9-11). Сдружение Пеан. https://peatnekoga.com/shop/10godini/