Skip to Main Content

AUBG Faculty Bibliography: Terziev, Lubomir

Lubomir Terziev

Assistant Professor (LAT)

  Terziev, Lubomir

  MB 238

  +359 73 888 441

  lterziev@aubg.edu

  57786957200

   ECB-0498-2022

Bibliography

Books

Терзиев, Л. (2021). Все пак за смисъла. Библиотека България.  

Gospodinov, G., Mihaylova, A., Terziev, L., Bodakov, M., Karamfilov, R., Lambovska, M., & Belorechky, G. (2017). Bulgarian poetry. https://thehighwindowpress.com/2017/12/06/bulgarian-poetry/

Terziev, L. (2017). Съответствия [In Bulgarian] [Correspondences: A collection of poems]. Пеан. http://peatnekoga.com/pean/terziev-correspondences/

Genova, I., Terziev, L., Kambourov, D., & Kavaldjiev, K. (2015). Nina Kovacheva + Valentin Stefanoff: Nina & Valentin: Ninavale = surplus enjoyments*. Ида - К.Г.

Бакстър, Ч., & Търчи, П. (2013). Да поставиш дявола на колене: Писането на проза като занаят и живот, (Л. Терзиев, Ed.). Сиела.

Terziev, L. N., Blagoeva, R. L., & Tinčeva, N. T. (2013). Five practice tests with key and explanatory answers - 7 [In Bulgarian] [Тестове по английски език за кандидат-студенти - седма книга]. Prosveta.

Terziev, L., & Anastasov, S. (2010). Монолози на водата [In Bulgarian]. Онгъл.

Димитрова, С. Г., Панчева, Е. С., Терзиев, Л. Н., Казанджиева, Е., Заркова, Г. Т., Синадинска, Р., & Николова, А. (2009). Тестове от олимпиадата по английски език 2008 г.: VIII-XII клас. Летера.

Terziev, L. (2008). Изкуството на отлагането [In Bulgarian] [The art of procrastination: A collection of poems]. Altera.

Панчева, Е. С., Терзиев, Л. Н., Пипева, М. Е., Веселинова, Д. И., Заркова, Г. Т., Бозукова, Б. И., & Казанджиева, Е. (2008). Тестове от олимпиадата по английски език 2007 г.: VIII-XII клас. Летера.

Заркова, Г. Т., Панчева, Е. С., Васева, И. Н., & Терзиев, Л. Н. (2006). Тестове от олимпиадата по английски език 2006 г. - VIII-XII клас. Летера.

Terziev, L., & Pancheva, E. (2004). Практическо помагало за писане на съчинение на английски език за 9.–12. клас [In Bulgarian] [Essay writing: A practical guide]. Просвета АД.

Панчева, Е., & Терзиев, Л. (2003). Практическо помагало за писане на съчинение на английски език за 9, 10, 11 и 12 клас. Просвета АД.

Рангелова, К. Б., Панчева, Е. С., Дюлгерова, Л. В., Васева, И. Н., & Терзиев, Л. Н. (2002). Английски език: Помагало за зрелостници и кандидат-студенти. Просвета АД.

Book Chapters

Terziev, L., & Kostova, L. (2019). The reception of Blake in Bulgaria. In Morton D. Paley and Sibylle Erle (Eds.), The reception of William Blake in Europe (pp. 611-640). Bloomsbury Academic.

Terziev, L. (2018). William Blake's and Elon Musk's versions of augmentation: Poetic vision and the neural lace. In K. Slavova, I. Boof-Vermesse & E. Dineva (Eds.), Visual worlds (pp. 124-130). Polis publishers.

Terziev, L. (2014). Between myth and history. In Prophetikon (pp. 1-3). Scalino.

Terziev, L. (2010). The institution of literature: Coleridge’s aesthetic regime of political and social modernity. In M. A. Irimia & I. Dragoş (Eds.), Imitatio-Inventio: The rise of literature from early to classic modernity (pp. 374-383). Institutul cultural român.

Terziev, L. (2009). Could literature both create and transcend boundaries in education? In V. Trendafilov, & I. Vassileva (Eds.), Boundaries boundary crossing: Cross-boundary transfer (pp. 114-120). Southwest University Press.

Terziev, L. (2009). On restructuring survey courses in the BA literature curriculum in Bulgaria: A contemporary perspective. In S. Gupta & M. Katsarska (Eds.), English studies оn this side: Post-2007 reckonings (pp. 103-108). Plovdiv University Press.

Terziev, L. (2008). The island, the continent and the nation: Images of France and the French in Blake and Coleridge. In D. Mancheva (Ed.), L’Homme dans le texte (p. 499). St. Kliment Ohridski University Press.

Terziev, L. (2007). On mitigating the concept of aesthetic case in literary education. In S. Arnaudova (Ed.), Словото класическо и ново (pp. 215-225). Sofia University Press.

Терзиев, Л. (2000). Джон Голзуърди. In А. Шурбанов & В. Трендафилов (Eds.), Преводна рецепция на европейската литература в България в осем тома. Том 1: Английска литература (pp. 264-270). Българска академия на науките.

Терзиев, Л. (2000). Поети романтици. In А. Шурбанов & В. Трендафилов (Eds.), Преводна рецепция на европейската литература в България в осем тома. Том 1: Английска литература (pp. 121-132). Българска академия на науките.

Терзиев, Л., & Соколова, Б. (2000). Съвременници на Шекспир. In А. Шурбанов & В. Трендафилов (Eds.), Преводна рецепция на европейската литература в България в осем тома. Том 1: Английска литература (pp. 44-51). Българска академия на науките.

Translations

Софиану-Мълен, Ф. (2014). Prophetikon, (Любомир Терзиев, Прев.). Скалино.

Даскалов, Р., & Маринов, Ч. (2013). Преплетените истории на Балканите. Т. 1, Национални идеологии и езикови политики, (Л. Терзиев, Прев.). НБУ.

Уърдзуърт, У., & Колридж, С. Т. (2010). Лирически балади и други стихотворения. (Л. Терзиев, Прев.). София: Алтера.

Дворянова, Е. (2005). Passion или смъртта на Алиса. La Velata. (Л. Терзиев, Прев.).

Анастасов, С. Л. (2001). Затворен свят: Рисунки, графика, живопис, фотографии, обекти. (Л. Терзиев, Прев.). Етикет принт.

Форсайт, Ф. (1999). Кучетата на войната. (Л. Терзиев, Прев.). Емас: Глобус.

Анастасов, С. (1996). Черната кутия: Стихове и картини. (Л. Терзиев, Прев.). Atanassov Publishers.

Джонсън, П. (1994). Интелектуалците: Ист. етюди. (Пеевска, Б., Бачев, В., Терзиев, Л., & Киров, Н., Прев.). Анубис.

Островски, В. (1993). Лъвът от Мосад. (Л. Терзиев, Прев.). Атика.

Форсайт, Ф. (1993). Кучетата на войната. (Л. Терзиев, Прев.). Атика.

Доуърти, К. (1992). Пеперуда върху пламъка. (Л. Терзиев, Прев.). Атика.

Journal Articles

Terziev, L. (2022). “Sorosoids”: Dehumanization and open society in contemporary Bulgaria. New Perspectives, 30(1). https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/2336825X221113232 

Terziev, L. (2019). The intermundium of S. T. Coleridge’s Genius in Biographia Literaria. VTU Review: Studies in the Humanities and Social Sciences, 3(1). http://journals.uni-vt.bg/vtureview/eng/

Terziev, L. (2013). Do we need theory in literary education? Foreign Language Teaching, 1(1), 39–50. http://www.azbuki.bg/editions/azbuki/archive/archive2011/doc_download/806-terziev012013

Терзиев, Л. (2013, April 5). Къдрица без излишни къдри. Култура. http://www.kultura.bg/bg/article/view/20814

Conference Proceedings

Terziev, L. (2013). Images of imagination in Kames’ elements of criticism. In E. Ruskova (Ed.), The 18th Century and Europe (p. 392). Sofia: St. Kliment Ohridski University Press.

Terziev, L. (2013). Uses of immortality: Locke’s person and Badiou’s subject. In D. Kambourov, Y. Stoyanova, O. Nikolova, D. Tenev, & K. Spasova (Eds.), Event and Immortality (pp. 457-463). Sofia: St. Kliment Ohridski University Press.

Terziev, L. (2006). The gap in biographia literaria: A failure or an achievement. In S. Stratiev & V. Katsarova (Eds.), Spaces, Gaps, Borders: Papers of the 8th International Conference of the Bulgarian Society for British Studies, Sofia, 24-26 October 2003: Vol.1: Literature and Cultural Studies (p. 295). Sofia: St. Kliment Ohridski University Press.

Terziev, L. (2000). Post-communist Bulgaria: The return of the romantic. In Z. Catalan, K. Stamenov, & E. Pancheva (Eds.), Seventy Years of English and American Studies in Bulgaria: Papers of the International Conference Held in Sofia, 1-3 October 1998 (p. 348). Sofia: St. Kliment Ohridski University Press.

Thesis

Terziev, L. N. (2012). Biographia Literaria and literary education (the figure of the poet-educator): Дисертация за присъждане на образователна и научна степен “доктор”, научна специалност “Литература на народите от Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия”, шифър 05.04.06